Havo

De havo bereidt de leerlingen voor op het hoger beroepsonderwijs (hbo). Op De Nassau houdt een team van docenten zich specifiek bezig met de ontwikkeling van de havoleerlingen.

Uitdaging
We proberen op onze school het maximale uit de leerlingen te halen. Kenmerkend voor onze havo is dat veel leerlingen De Nassau verlaten met een havodiploma, terwijl het advies lager was. Ons systeem in de brugklas, waarbij er op twee niveaus wordt gecijferd, draagt bij aan de mogelijkheid tot groei van de leerlingen. Uit onderzoeken van bijvoorbeeld Trouw en Elsevier blijkt dat de prestaties van de afdeling goed zijn.

Van begeleid naar zelfstandig
Leerlingen begeleiden we zo veel mogelijk op maat. In klas 1 is de rol van de mentor nog intensief, vanaf havo-2 verlangen wij steeds meer zelfstandigheid als voorbereiding op het vervolgonderwijs. Bij die toenemende zelfstandigheid laten we de leerlingen niet aan hun lot over. Leren kun je namelijk niet alleen. We zien leren als een actief en sociaal proces.

Ondersteuning
In de onderbouw geven we vakstudielessen wiskunde, Engels en Nederlands voor de leerlingen die in die vakken extra ondersteuning nodig hebben. Daarnaast is het mogelijk dat leerlingen die moeite hebben met een bepaald vak, ondersteuning en extra uitleg krijgen van een leerling uit de bovenbouw. De overheid heeft de eisen ten aanzien van de taal- en rekenvaardigheid aangescherpt. Wij bieden aan de leerlingen die nog niet aan het vereiste niveau voldoen, ondersteuningslessen taal en rekenen aan. 

Motivatie
Onze opvatting is dat leerlingen naar school gaan om te laten zien wat ze kunnen. Ze hebben daarvoor zelfvertrouwen nodig. Ouders mogen van ons verwachten dat we redelijke eisen aan de leerlingen stellen, ook op het gebied van hun inspanningen voor school. Onze insteek is dat leerlingen verder komen als we ze motiveren en stimuleren. De mentor speelt daarbij een zeer belangrijke rol. 

Voorbereiding op het vervolgonderwijs
We brengen de leerlingen tijdens hun havo-opleiding vaardigheden bij die ze in het vervolgonderwijs nodig hebben. Leerlingen moeten zich oriënteren op studie en beroep en we proberen hen de juiste keuze te laten maken voor hun vervolgstudie. Via een intensief programma hopen we de kans op uitval in het hoger beroepsonderwijs te verkleinen. In het kader van Nassau Select kunnen de topleerlingen van de havo een reeks colleges op het gebied van economie en chemische technologie volgen. Docenten van het hoger beroepsonderwijs bieden deze colleges aan.

Extra’s
Naast het reguliere lesprogramma zijn er voor de havoleerlingen sportdagen en culturele activiteiten. De leerlingenvereniging organiseert per leerjaar een schoolfeest. In havo-3 kunnen de leerlingen met een buitenlandse reis mee en in havo-4 nemen de leerlingen deel aan de maatschappelijke stage.