Nassau Academie havo

De Nassau Academie is een verrijkingsprogramma dat onderdeel is van het curriculum van havoleerlingen. Naast de reguliere lessen in leerjaar 3 en 5 volgen zij een speciaal voor hen ontwikkeld programma.

Minors in klas 3
De Nassau Academie biedt de derdeklassers minors aan waarbinnen de persoonsvorming centraal staat. Dat concept sluit aan bij de bestaande inrichting van het hoger onderwijs. De samenstelling van het academieprogramma is breed, waardoor leerlingen kunnen kiezen wat het best bij hen past. Zo geven zij hun opleiding een eigen gezicht. Een belangrijk onderdeel van dit programma is ervaring opdoen. In dit verband werkt De Nassau samen met instellingen in Breda en worden er gastlessen gegeven. 

Klik op onderstaande link voor een overzicht van de minors van dit schooljaar.
Minor havo-3

Colleges in klas 5
Om leerlingen een beter inzicht te geven in wat een vervolgopleiding inhoudt, krijgen ze colleges van docenten van verschillende academies van Avans Hogeschool en de NHTV. Ook wonen ze regelmatig lezingen bij in het auditorium.

Interdisciplinariteit en teamteaching
In de minors werken twee vakdocenten samen, die vanuit verschillende disciplines een onderwerp benaderen. Een minor biedt inzicht in de samenhang tussen de verschillende vakken. 

Afsluiting minors en gastcolleges
Leerlingen slaan het verslag van hun ervaringen met het academieprogramma en hun de producten op in een digitaal portfolio.

Afronding
Leerlingen krijgen aan het eind van de opleiding naast hun havodiploma ook een academiecertificaat en een portfolio. Hiermee kunnen zij onder andere aantonen dat ze de juiste attitude hebben ontwikkeld om aan een studie op een hogeschool te beginnen. Dit is ook de trend in het hoger onderwijs: naast het diploma spelen assessments een steeds belangrijkere rol bij de toelating.

Aansturing
De directeur onderwijs heeft de eindverantwoordelijkheid voor de Nassau Academie, de dagelijkse leiding ligt bij de coördinator. Samen met het team van docenten en de collega’s die de contacten met de met instellingen voor hoger onderwijs, is de coördinator verantwoordelijk voor de concrete invulling van het programma.