Nassau Academie mavo

De Nassau Academie is een verrijkingsprogramma dat onderdeel is van het curriculum van mavoleerlingen. Zij worden in leerjaar 2 uitgedaagd door een speciaal voor hen ontwikkeld programma.

Minors in klas 2
De Nassau Academie biedt de tweedeklassers minors aan waarbinnen verrijking centraal staat. Zij krijgen vaardigheden en kennis aangeboden die niet in het reguliere programma aan bod komen. Zij kijken buiten de grenzen van de school en doen projecten bij vervolgopleidingen en andere (culturele) instellingen.

Klik op onderstaande link voor een overzicht van de minors van dit schooljaar.
Minor mavo-2

Interdisciplinariteit en teamteaching
In de minors werken twee vakdocenten samen, die vanuit verschillende disciplines een onderwerp benaderen. Een minor biedt inzicht in de samenhang tussen de verschillende vakken. 

Afsluiting minors
Leerlingen slaan het verslag van hun ervaringen met het academieprogramma en hun de producten op in een digitaal portfolio.

Afronding
Leerlingen krijgen aan het eind van de opleiding naast hun mavodiploma ook een academiecertificaat en een portfolio. Hiermee kunnen zij onder andere laten zien dat ze de juiste attitude hebben ontwikkeld om aan een studie op een mbo-school te beginnen.

Aansturing
De directeur onderwijs heeft de eindverantwoordelijkheid voor de Nassau Academie, de dagelijkse leiding ligt bij de coördinator. Samen met het team van docenten en de collega’s die de contacten met de instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs onderhouden, is de coördinator verantwoordelijk voor de concrete invulling van het programma.