Nassau Academie vwo


De Nassau Academie is bedoeld voor enthousiaste, ambitieuze vwo’ers en is een onderdeel van het curriculum van vwo-leerlingen. Zij worden uitgedaagd door een speciaal voor hen ontwikkeld programma.

Uitgangspunten
De Nassau Academie sluit aan bij individuele mogelijkheden en behoeften van leerlingen. Zij leren analytisch denken, argumenteren, redeneren en interpreteren. De Nassau Academie besteedt specifiek aandacht  aan deze academische vaardigheden, opdat leerlingen goed zijn voorbereid op universitair onderwijs.

Minors
De Nassau Academie biedt de vwo'ers minors aan waarbinnen de academische vorming centraal staat.  Dat concept sluit aan bij de bestaande inrichting van het hoger en universitair onderwijs. De samenstelling van het academieprogramma is breed, waardoor leerlingen kunnen kiezen wat het best bij hen past. Zo geven zij hun opleiding een eigen gezicht.

Interdisciplinariteit en teamteaching
In de minors werken twee vakdocenten samen, die vanuit verschillende disciplines een onderwerp benaderen. Een minor biedt inzicht in de samenhang tussen de verschillende vakken. 

Onderbouw vwo
In de onderbouw staat de minor ingeroosterd in een blok van twee aaneengesloten lesuren.

Bovenbouw vwo
Voor de minors in de bovenbouw zoekt de Academie naar samenwerking met docenten van diverse universiteiten. In het examenjaar maken het profielwerkstuk en de oriëntatie op studie en beroep deel uit van het programma. 

Afsluiting minors
Leerlingen slaan het verslag van het proces en de producten van de minors op in een digitaal portfolio. Daarin staat ook een reflectieverslag waarin ervaringen en de leeropbrengst zijn beschreven.

Afronding
Leerlingen krijgen aan het eind van hun opleiding naast hun vwo-diploma ook een academiecertificaat en een portfolio. Hiermee kunnen zij laten zien dat ze de juiste attitude hebben ontwikkeld om aan een universitaire studie te beginnen. Dit is ook de trend in het academisch onderwijs: naast het diploma spelen assessments een steeds belangrijkere rol bij de toelating en de (decentrale) loting.

Proefminors
Ieder jaar verzorgt de Nassau Academie proefminors om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met deze vorm van onderwijs.

Aansturing
De directeur onderwijs heeft de eindverantwoordelijkheid voor de Nassau Academie, de dagelijkse leiding ligt bij de coördinator. Samen met het team van docenten en de collega’s die de contacten met de universitaire wereld onderhouden, is de coördinator verantwoordelijk voor de concrete invulling van het programma.