IB, International Baccalaureate

ibLeerjaar 5 en 6 tto: IB (International Baccalaureate)
Language A: language and literature.

Het International Baccalaureate (IB), voorheen International Baccalaureate Organization (IBO), is een internationale instantie die onder andere het International Baccalaureate Diploma Programme, een pre-universitaire opleiding van twee jaar bedoeld voor de leeftijd van 16 tot 19 jaar, verzorgt.

Een IB-diploma wordt door Nederlandse instanties erkend als gelijkwaardig aan het vwo. Het Europese Baccalaureaat is van de IB-diploma afgeleid. De opleiding wordt verzorgd door een instelling in Genève, Zwitserland en wordt vaak onderwezen op internationale scholen over de gehele wereld.

In tegenstelling tot versterkt Engels, Anglia Engels en Cambridge Engels is IB, language A: language and literature, geen taalverwervingsprogramma, maar een programma waarin leerlingen in het Engels op academisch niveau taal en literatuur bestuderen.

In de jaren tot 2013, waarin Nederlandse leerlingen aangemerkt werden als “non-native speakers”, heeft IB twee jaar geleden besloten om Nederlandse leerlingen gelijk te stellen met “native speakers”. Dit betekent dat vanaf 2013 de leerlingen van tto-6 hetzelfde examen doen en op hetzelfde taalniveau moeten presteren als moedertaalsprekers van de Engelse taal. Hiertoe is het examenprogramma aangepast en is er een geheel nieuwe cursus ontworpen: language A: language and literature.

Binnen tto wordt voor het vak Engels in leerjaar 5 en 6 het language A: language and literature programma aangeboden. Het programma leidt op voor het IB certificate voor het vak Engels. Dit certificaat staat hoog aangeschreven op internationale en nationale universiteiten. Leerlingen die dit certificaat hebben behaald hoeven o.a. geen toelatingstoetsen voor het vak Engels meer te doen wanneer zij in het buitenland willen studeren.

Om het certificaat te behalen, wordt in de bovenbouw tto in leerjaar 5 en 6 een programma gevolgd dat toegespitst is op de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het certificaat te behalen. De leerlingen volgen in zowel leerjaar 5 als in leerjaar 6, 5 uur het vak Engels. In deze lessen worden zij voorbereid op de IB examens en op het reguliere examen vwo, waaraan zij natuurlijk ook mee moeten doen.

Het IB-programma bestaat uit 4 onderdelen: part 1 and 2 - Language in cultural context and language and mass communication, part 3, literature - texts and context, part 4, literature – critical study

Een IB-examen bestaat uit meerdere onderdelen en is op twee niveaus af te leggen: Standard level (SL) en Higher level (HL). De leerlingen op De Nassau leggen het examen altijd af op Higher Level.

De leerlingen moeten in het examenjaar 4 written tasks (creative schrijfopdrachten) produceren, gelinkt aan de onderdelen 1,2,3 en 4 van het programma. Zij moeten tevens een aantal further oral activities doen (creatieve mondelingen, eventueel in groepsverband), gelinkt aan de teksten die in deel 1 en 2 bestudeerd zijn.

Hiernaast doen zij nog een individual oral commentary, waarin ze een niet van te voren bekend stuk tekst van ongeveer 40 regels moeten analyseren en becommentariëren.

Naast deze onderdelen nemen de leerlingen deel aan twee schriftelijke examens van anderhalf uur in de meivakantie. Het eerste examen is een tekstuele analyse van twee teksten, waarin zij de teksten vergelijken m.b.t. inhoud, context, vorm en stijl. Het tweede examen is een essay opdracht waarbij ze twee literaire teksten (boeken) die ze bestudeerd hebben in part 3 bespreken, ook weer betreffende inhoud, context, vorm en stijl.

Alle examens op de further oral activities na, worden opgestuurd naar en beoordeeld en becijferd door IB examinatoren. Van de leerlingen wordt voor deze examens een academisch en analytisch denk- en prestatieniveau verwacht dat ver boven het gemiddelde niveau van een reguliere vwo-leerling ligt.

In de jaren dat leerlingen van De Nassau deel hebben genomen aan de IB-examens is steeds 100% op het hoogste niveau (HL) geslaagd.