Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die u graag beantwoord ziet? Stuur dan mail naar de heer Hendriks ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )

1. Waar staat de afkorting tto voor?
Tweetalig onderwijs.

2. Wat houdt tweetalig onderwijs in?
Op De Nassau wordt in de onderbouw 50% van de lessen in het Engels gegeven en in de bovenbouw 25%. Verder heeft het curriculum van de tto-afdeling een (nog) meer internationaal karakter dan de overige afdelingen.

3. Is dat tot en met het eindexamen?
Nee, het eindexamen mag niet in het Engels worden afgenomen; in de bovenbouw (vanaf klas 4) werken de leerlingen toe naar de Nederlandstalige examens voor alle vakken. De vakken in het algemene deel van de profielen worden wel in het Engels gegeven. Ook worden het profielwerkstuk en de praktische opdracht in het Engels gemaakt. (samen ongeveer 25 - 40%).

4. Als de leerlingen toch in het Nederlands hun examens doen, wat voor meerwaarde heeft tto dan?
Leerlingen verbreden hun horizon en leren uitstekend Engels. Ze behalen een internationaal erkend certificaat (IB Language A, Language and Literature). Dat maakt een vervolgopleiding in het buitenland bv. gemakkelijker. Maar ook op Nederlandse universiteiten worden steeds meer Engelstalige colleges gegeven of is er Engels studiemateriaal.

Uit ervaringen van oud-leerlingen blijkt dat zij tijdens de studie een enorme voorsprong hebben op leerlingen die geen tto en IB hebben gevolgd.

5. Waarom worden niet alle lessen in het Engels gegeven?
Om de balans tussen Nederlandse en Engelse taal in evenwicht te houden. Bovendien is het wettelijk niet toegestaan om meer dan 70% van de lessen in het Engels te geven.

6. Kunnen de leerlingen in de bovenbouw de (Nederlandse) terminologie en leerstof nog wel begrijpen?
We mogen al terugkijken op acht groepen tto-leerlingen die eindexamen hebben gedaan en er zijn geen problemen gebleken op dat gebied. Bovendien werken we met lijsten waardoor de belangrijkste termen bij alle vakken zowel in het Nederlands als in het Engels worden aangeleerd.

7. Gaat het geven van lessen in het Engels niet ten koste van de diepgang van de stof?
Nee, dat lijkt misschien wel zo in de eerste weken, maar al rond de herfstvakantie in het eerste jaar maakt het voor leerlingen eigenlijk niet meer uit in welke taal er lesgegeven wordt.

8. Moet je tweetalig zijn opgevoed om aan het tto deel te nemen?
Nee hoor, absoluut niet. Het tto is ontwikkeld voor kinderen die het Nederlands als moedertaal hebben, kinderen die tweetalig zijn opgevoed hebben hooguit in het begin een kleine voorsprong.

9. Is het tto alleen voor kinderen die heel goed in Engels zijn?
Nee, het startniveau van het Engels is niet belangrijk, wel een goede algemene taalbeheersing. We beginnen vanaf de basis.

10. Wat is dan de toelatingseis?
De leerling heeft vwo als schooladvies en vwo of vwo/havo als plaatsingsadvies.

11. Hoeveel scholen in Nederland bieden tto aan?
Ongeveer 120 scholen. 

12. Is Cambridge Engels, dat op andere scholen wordt aangeboden, hetzelfde als tto?
Nee, een school die Cambridge Engels aanbiedt, geeft versterkt talenonderwijs. Er worden dan geen andere vakken (dan Engels) in het Engels aangeboden dus er wordt door de leerlingen veel minder Engels gesproken dan op een tto-school. Een school die Cambridge Engels aanbiedt staat niet onder controle van het Nuffic en hoeft dus ook niet aan alle eisen die landelijk gesteld worden te voldoen. Hieronder staat een uitgebreid overzicht van de verschillen:

Cambridge Advanced/Proficiency   Exam (CAE/CPE)

 


Dutch State Exam (VWO English)

International Baccalaureate (IB   English A)

Targets non-native speakers

Targets non-native speakers

Targets academic native and   near native speakers

English as a second language   course

English as a second language   course

Pre-university language and   literature course

Students selected on their   level of English

Students selected by Cito Test   and school advice

Students selected on basis of   academic performance.  (In The Netherlands Cito Test and school advice.)

Focuses on reading, writing,   speaking, listening and use of grammar.

Focuses on reading, writing,   speaking, listening and literature.

Focuses on university style   essay writing, analytical reading, stylised writing, group/individual   presentations and the nuts and bolts of language.

Available at recognised    language schools/businesses worldwide.

Available at recognised   secondary schools in The Netherlands. 

Available at recognised   international/bilingual schools worldwide.

Both self-study and teacher led   options available.

Teacher led programme as part   of six year secondary school education.

Two year teacher led   course.  Part of a six year bilingual programme.

Focuses on accuracy of language

Focuses on accuracy of language

Focuses on accuracy of language

History of language

Literature

Media and language

Cultural awareness


Targets all age levels –   teenagers to pensioners

Targets 17-19 year olds

Targets 17-19 year olds


13. Mag elke school een eigen tto-programma vaststellen?
Nee, het Nuffic, dat het tto in Nederland coördineert, heeft een standaard ontwikkeld waar alle scholen aan moeten voldoen. Dit wordt onder andere gecontroleerd door vijfjaarlijkse schoolbezoeken waarin de school uitgebreid wordt doorgelicht op alle niveaus (leerlingen, docenten, ouders). Na een positief rapport mag een school zich officieel tto-school noemen. Wel staat het elke school vrij om te bepalen welke vakken in het Engels worden aangeboden en welke overige activiteiten er in het kader van het tto worden ontwikkeld.

14. Welke vakken worden in de brugklas op De Nassau in het Engels gegeven?
In de brugklas: aardrijkskunde (geography), geschiedenis (history), wiskunde (mathematics), biologie (biology), lichamelijke opvoeding (physical education) en natuurlijk Engels (English).

15. Welke opleiding krijgen de docenten?
De docenten die lesgeven in het tto, hebben daar zelf voor gekozen. Het zijn voornamelijk Nederlandse docenten. Wel spreken zij vloeiend Engels. Zij hebben in voorbereiding op de start van het tto, een intensieve taaltraining gevolgd. Voor goed tweetalig onderwijs zijn geschoolde en enthousiaste docenten noodzakelijk. Alle docenten zijn of komen in het bezit van het Cambridge Certificate of Proficiency in English (CPE) en hebben door cursussen in Engeland hun spreekvaardigheid intensief geoefend.

16. Krijgen de leerlingen eerst een tijdje les in het Nederlands, voordat overgestapt wordt op het Engels?
Nee, in principe niet. Wel zal er tijdens de lessen waar nodig nog Nederlands gesproken worden. Tot aan de herfstvakantie zal er zo'n 50% Engels worden gesproken, tussen de herfst en de kerstvakantie zo'n 75% en na de kerstvakantie vrijwel 100%.

17. Zijn de toetsen ook in het Engels?
Ja, in het begin mag er ook zo af en toe nog wel in het Nederlands worden geantwoord en worden spelfouten buiten beschouwing gelaten (behalve bij Engels zelf). De leerlingen mogen tijdens de toetsen een woordenboek gebruiken.

18. Heeft al dat Engels geen gevolgen voor het Nederlands van de leerlingen in het tto?
Nee, het Nederlands is en blijft hun moedertaal; er zijn geen (negatieve) gevolgen geconstateerd voor de beheersing van het Nederlands van leerlingen in het tto.

19. Hoe zijn de examenresultaten van leerlingen in het tto?
De achtste lichting tto-leerlingen heeft in mei 2017 het IB examen gedaan. De resultaten waren, zoals in de voorgaande jaren, fantastisch met een score van 100% geslaagden en hoge cijfers.
 
20. Welke boeken worden er bij de Engelstalige lessen gebruikt?
Steeds meer uitgevers gaan bestaande methodes door native speakers vertalen in het Engels, dus het aanbod groeit. Ook komen er boeken uit Groot-Brittannië, met bij sommige vakken waar nodig specifieke aanvullingen voor de Nederlandse situatie.

21. Is het curriculum precies hetzelfde als de overige brugklassen?
Voor de meeste vakken wel, voor sommige vakken geldt dat er andere onderwerpen aan bod zullen komen met een internationaler karakter.

22. Is het tto ook te combineren met het gymnasium?
Ja! Op veel scholen met tto is geen gymnasiumopleiding, op De Nassau wel. Op De Nassau kan je kiezen uit tto gymnasium en tto atheneum.

23. Wat is het verschil tussen tto gymnasium en tto vwo?
Bij tto gymnasium volg je ook Latijn en Grieks vanaf de tweede klas en neem je samen met de leerlingen van het klassieke gymnasium deel aan de specifieke gymnasiumactiviteiten.

24. Is dat niet veel te zwaar voor leerlingen?
De praktijk tot nu toe wijst uit, dat dat reuze meevalt. Gemotiveerde intelligente kinderen kunnen heel veel, zeker als ze er plezier in hebben.

25. Moeten ouders extra betalen voor het tto?
Ja. Op het De Nassau worden de extra kosten voor tto € 250,-- per jaar. In de jaren dat de leerlingen naar het buitenland reizen komt hier € 450,-- bij voor de reis, in de eerste klas is dit € 275,--

26. Waar is dat extra geld voor bestemd?
Voornamelijk voor de extra buitenlesactiviteiten (reizen, excursies etc.) die de leerlingen aangeboden krijgen. Maar ook bijvoorbeeld voor de examens en de extra uren Engels.

27. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs in het algemeen?
De site van het Europees Platform biedt de meeste informatie. Daar zijn ook weer verdere links te vinden zoals www.ikkiestto.nl

28. Waar kan ik terecht als ik nog meer vragen heb over het tweetalig onderwijs op De Nassau?
Op deze site: zeer regelmatig wordt de nieuwste informatie toegevoegd. Rechtstreekse vragen kunnen gesteld worden via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

29. Heeft de school een officieel tto-certificaat?
Ja, de school heeft in 2010 en 2011 een uitgebreide controle (visitatie) ondergaan waarbij lessen werden bezocht en gesprekken werden gevoerd met de directie, docenten, ouders en leerlingen door drie leden van het Europees Platform. De beoordeling was beide keren zeer positief waardoor we vanaf 2010 de officiële titel tto-junior school mogen voeren en vanaf januari 2012 de titel tto-senior school.


Heeft u een vraag die nog niet in de lijst voorkomt en die u graag beantwoord ziet? Stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.