Begeleiding

Buiten de reguliere begeleiding die voor alle leerlingen geldt, werken we op De Nassau met instrumentaria om leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, op te sporen en als het nodig is begeleiding op maat te leveren. We beschikken over een aantal medewerkers dat deskundig is op verschillende deelgebieden, zoals ondersteuning bij dyslexie of faalangstreductie.
Daarnaast onderhoudt De Nassau goede relaties met externe hulporganisaties waar een leerling naar doorverwezen kan worden.
U als ouder weet vaak welke extra begeleiding uw kind nodig heeft om tot volle ontplooiing te komen. Als u wilt weten of De Nassau die specifieke begeleiding in huis heeft, dan adviseren wij u uw vraag te sturen naar onze coördinator op het terrein van specifieke begeleiding, de heer A.C.A.M. van der Does. Hij geeft u dan antwoord “op maat”.

Stuur een e-mail.
Natuurlijk kunt u ook telefonisch contact met hem opnemen, tel.: (076)-5330330.